Team building - gala

Chương trình team building cùng hệ thống Cương Store
Team building - gala
Giao tiếp giữa mọi người dễ dàng hơn, nhất là với nhân viên không chung bộ phận do đã xóa đi được khoảng cách giữa các cá nhân trong tập thể.
09/12/2020, 12:21
Tổ chức teambuilding - galadinner
Team building - gala
Team Building là gì? để dễ dàng hiểu khái niệm về Team Building, chúng ta tạm dịch "TeamBuilding" là xây dựng đội nhóm. Bạn hãy hình dung quá trình xây dựng tinh thần đồng đội cũng như dựng một căn nhà. Bạn cần một nền móng thật ...
19/11/2020, 18:33
Chương trình team building cùng hệ thống Cương Store
09/12/2020
Giao tiếp giữa mọi người dễ dàng hơn, nhất là với nhân viên không chung bộ phận do đã xóa đi được khoảng cách giữa các cá nhân trong tập thể.
Tổ chức teambuilding - galadinner
19/11/2020
Team Building là gì? để dễ dàng hiểu khái niệm về Team Building, chúng ta tạm dịch "TeamBuilding" là xây dựng đội nhóm. Bạn hãy hình dung quá trình xây dựng ...